Welkom bij Krachten & Kansen!

Ieder persoon heeft zo zijn eigen talenten. De kunst is dat je ze leert herkennen, gebruiken en kunt inschatten/aanvoelen in welke omgeving ze het beste tot hun recht komen.

Hierbij ga ik uit van je eigen kracht en we gaan samen kijken waar je kansen liggen. De intrinsieke motivatie vinden, is het halve werk van het vergroten van de zelfredzaamheid.

Als er iets is dat bergen kan verzetten, dan is dat het vertrouwen in je eigen kracht.

Wie ben ik?

Mijn naam is Laurens Vissers en ben de persoon achter “Krachten & Kansen”. Ik ben 44 jaar en woon samen met mijn vriendin en haar zoon in Veldhoven.

Sinds 1996 ben ik werkzaam binnen de hulpverlening. Mijn loopbaan is begonnen binnen de muren van Dienst Justitiële Inrichtingen in Vught. In de 20 jaar die ik daar werkzaam ben geweest, heb ik met een diversiteit aan doelgroepen gewerkt. Van cliënten met een persoonlijkheidsproblematiek op een tbs-behandelafdeling tot aan cliënten met een psychiatrische stoornis, psychose of een dubbele diagnose op een crisisafdeling.

Door die diversiteit aan cliënten had je bij elke deur die je opende een grote flexibiliteit nodig. Iedere cliënt had een andere bejegening nodig. Door de jaren heen werd alsmaar duidelijker dat ‘zorg op maat’ steeds belangrijker werd binnen de hulpverlening. Je kan en mag niet iedereen hetzelfde behandelen en/of bejegenen. Verder zag ik met grote regelmaat dezelfde cliënten weer terugkomen, omdat het hen niet lukte ‘buiten’ in de normale maatschappij te leven.

Vanuit die gedachtegang ben ik mijn bedrijf ‘Krachten & Kansen’ gestart, om kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met een gedragsbeperking te ondersteunen, begeleiden en te leren leven in deze maatschappij waar drukte, snelheid, egoïsme en hoge verwachtingen veelal centraal staan.

Individuele begeleiding

Als persoonlijke begeleider ondersteun ik cliënten van alle leeftijden met een psychiatrische en/of persoonlijkheidsstoornis of kenmerken hiervan bij hun persoonlijk en sociaal maatschappelijk functioneren.

Denk hierbij aan werken aan herstel, het behoud of ontwikkeling van de “zelfredzaamheid en zelfstandigheid” of het verbeteren van “zelfvertrouwen en zelfbeeld“.

Andere onderwerpen zoals ‘plannen en organiseren’, hoe ga ik om met ‘emoties en gedrag’ en het aanleren van ‘sociale vaardigheden’ kunnen doelen zijn waaraan gewerkt kan worden.
Maar boven alles staat, dat de individuele begeleiding die Krachten & Kansen aanbiedt, er een is op basis van ‘zorg op maat’ waarbij de cliënt centraal staat.

VISIE & MISSIE

Visie

Mijn kernwoorden buiten ‘Krachten & Kansen’ zijn: openheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, bereidwilligheid en respect. Op die basis wil ik de cliënten inzicht geven in hun gedrag en de achtergronden daarvan.

Missie

Cliënten vanuit hun eigen krachten nieuwe handvatten en kansen laten (her)ontdekken en beter te ontwikkelen om zo met meer plezier in het leven te staan.

Geloof in jezelf en in de kracht die binnen in je zit

Geloven in jezelf is het waardevolste…..dat je bezit

DOELGROEPEN

KINDEREN

Ieder kind is een uniek wezen, dat zich in eigen tempo en daarbij behorende karakter moet kunnen en mogen ontwikkelen. Hierbij mogen ze verwachten dat dit in een veilige omgeving gebeurt. Is dit niet het geval dan kunnen ze hier de rest van hun leven last van ondervinden. Dit kan zich gaan uiten in gedragsverandering zoals, angst, boosheid (woede uitbarsting), verdriet of faalangst.
Situaties die ervoor kunnen zorgen dat kinderen onzeker worden of minder zelfvertrouwen krijgen zijn; scheiding of ruzie van ouders, pesten, verhuizing.

Door samen te werken met het kind en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) kunnen we ervoor zorgen dat het kind weerbaarder wordt en beter in zijn/haar eigen kracht komt te staan.

JONGEREN

Jongeren krijgen aan het begin van en gedurende hun puberteit veel te maken met veranderingen in hun leven. Denk hierbij aan fysieke veranderingen, gedachtes (wie ben ik, waar hoor ik bij) of gevoelens die ze moeilijk kunnen plaatsen. Groepsdruk en afkomst spelen vaak een grote rol in hun ontwikkeling. Daarnaast heeft social media grote invloed op het leven en gedrag van de jongeren. Soms kan het voorkomen dat de jongere het niet meer ziet zitten en suïcidale gedachten heeft. Dit is één van de grootste nachtmerries waar je als ouder(s)/verzorger(s) voor kunt komen te staan.

Door open te staan, te luisteren, er te zijn en zonder te oordelen, ga ik samen met de jongere kijken waar zijn/haar mogelijkheden, krachten en kansen liggen.

VOLWASSENEN

Een kwetsbare groep onder de volwassenen zijn mensen die hulp op maat nodig hebben. Ik bedoel hiermee een groep mensen die minder makkelijk aansluiting vindt in de maatschappij vanwege hun psychische en/of sociale kwetsbaarheid.

Door met elkaar vanuit eigen kracht de zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten. Doel van zelfredzaamheid is, om zo zelfstandig mogelijk te worden en blijven op de verschillende leefgebieden.

Het vergroten van de samenredzaamheid heeft als doel dat de cliënt niet afhankelijk blijft van zorg, maar bij mensen in de eigen omgeving terecht kan voor stimulans, tijdens en zeker ook na afronding van de begeleiding.

Contact

Meer informatie of een vraag? U kunt ook het contactformulier hiernaast invullen. Ik zal hier zo snel mogelijk op reageren.

Informatie

Krachten & Kansen werkt samen met:

Registratie

Lidmaatschap

Krachten & Kansen is lid van de Beroepsgroep Social Work